جستجوی خوابگاه

خبر نامه

رواج اقامت در خوابگاه ها
رواج اقامت در خوابگاه ها

رواج اقامت در خوابگاه ها 

زندگی در خوابگاه و پانسیون یکی از شکل های زندگی نوین در بین افراد مختلف در شهرهای بزرگ و کوچک است. این سبک زندگی را برخی به زندگی در مسافرخانه ها و کاروانسراهای بین راهی در ایام قدیم نسبت می دهند. اما این تشبیه در واقع درست نیست. زیرا مسافرخانه ها و کاروانسراهای مختلفی که در گذشته احداث می شدند هدفی مانند تهیه محلی برای اقامت چند روزه یا حتی چند ساعته را برای مسافران دنبال می کردند.


مشکلات زندگی در خوابگاه
مشکلات زندگی در خوابگاه

مشکلات زندگی در خوابگاه

زندگی در خوابگاه دخترانه تهران گاهی می تواند کاملا با آنچه که تاکنون تجربه کرده ایم متفاوت باشد. این متفاوت بودن گاهی ممکن است معانی خوب و گاهی مسائل ناخوشایندی را تداعی کند. بهرحال تفاوت در سبک زندگی در خوابگاه دخترانه و پسرانه برخی اوقات بسیار محسوس بوده و به راحتی قابل تشخیص است و گاهی نیز می تواند بسیار نامحسوس و به اصطلاح زیرپوستی باشد.


اهمیت داشتن امنیت در پانسیون پسرانه تهران
اهمیت داشتن امنیت در پانسیون پسرانه تهران

اهمیت داشتن امنیت در پانسیون پسرانه تهران

نیازهای انسان در طول زندگی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. یکی از اصلی ترین نیازهای انسانی، نیازهای اولیه و ضروری نام دارند. در بین این نیازهای ضروری که تامین آنها در زندگی اولویت تمامی افراد است، نیاز به امنیت مستقیما بر سلامت جسمی و روانی افراد تاثیرگذار است.


نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز
نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز

نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز

یکی از مسائل مهمی که تقریبا در تمامی انواع اقامتگاه دخترانه در سرتاسر کشور صدق می کند، وجود ساعات مجاز برای ورود و خروج ساکنین می باشد. ساکنین خوابگاه و اقامتگاه دخترانه تنها مجاز به خارج شدن از خوابگاه در ساعت های مشخص و همچنین ورود به داخل اقامتگاه در ساعت های خاصی می باشند.


بهداشت خواب در خوابگاه
بهداشت خواب در خوابگاه

بهداشت خواب در خوابگاه 

اگرچه دو کلمه خواب و خوابگاه از نظر لغوی شباهت فراوانی به هم دارند، اما حقیقت امر این است که خوابگاه تهران و سایر شهرها مکانی صرفا جهت خوابیدن افراد نیست. خوابگاه تهران و هر خوابگاه دانشجویی و کارمندی دیگری به منزله محل زندگی افرادی است که در این نوع از اقامتگاه زندگی می کنند.


نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز
نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز

نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز

یکی از مسائل مهمی که تقریبا در تمامی انواع اقامتگاه دخترانه در سرتاسر کشور صدق می کند، وجود ساعات مجاز برای ورود و خروج ساکنین می باشد. ساکنین خوابگاه و اقامتگاه دخترانه تنها مجاز به خارج شدن از خوابگاه در ساعت های مشخص و همچنین ورود به داخل اقامتگاه در ساعت های خاصی می باشند.