مکان
نوع
وضعیت
جنسیت
استان و شهر

خوابگاه در تهران

جنسیت : پسرانه
ظرفیت کل : 100نفر