پانسیون ، اقامتگاه و خوابگاه چیست؟

پانسیون ، اقامتگاه و خوابگاه هر سه این کلمات به معنی این است مکانی است که فرد مدتی را برای انجام کار و یا ادامه تحصیل در آن اقامت می کند حال اگر می خواهید تعریف آنها را بدانید و کمی هم  از تفاوت های آنها آگاه شوید می توانید با خواندن این مقاله از آنها آگاه شوید .

خوابگاه چیست ؟

نوع مکان اقامتی است که معمولا برای اقامت  گروه بزرگی از افراد مرتبط با هم یا هم صنف طراحی می شود خوابگاه صنف طراحی می شود . خوابگاه ها در دانشگاه ها ، کالج ها ، مدرسه های شبانه روزی رواج بیشتری دارند . پادگان های نظامی ، مجتمع های ورزشی ، ادارات و شرگتهای بزرگ نیز به طور معمول دارای امکانات اقامتی و خوابگاهی هستند .

    

خوابگاه دانشجویی چیست ؟

خوابگاه دانشجویی با مدیریت دانشگاه و برای اسکان دانشجویان کار می کند . دانشجویان متقاضی برای سکونت در خوابگاه ، در طول تحصیل به صورت فردی یا گروهی ، تمام یا بخشی از دوران تحصیلی خود را در خوابگاه دانشجویی برای اقامت دانشجویان در پردیس یا در بیرون از محیط دانشگاه طراحی و ساخته می شوند . اتاق های خوابگاه دانشجوی می تواند انفرادی یا گروهی باشد ولی در دانشگاه چون معمولا ارزان تر هستند به صورت گروهی می باشند .

پانسیون چیست؟

زندگی امروز مدام در حال تغییر و تحول است و به تبع آن انسان شهر نشین نیز روابط و شکل زندگیش تغییر کرده است انسان جامعه امروز قبل از که در جهان تکنولوژِی قرار بگیرد نیازهای ساده ای داشت و یکی از نیاز های ساده ای او، تهیه مسکن بود مکانی است که به نظر معماران جایی برای زندگی و در نزدیکی محل کار او قرار داشت و این مکان اهمیت یافته بود اهمیت بسیار یافته بود اما با ورود تکنولوژی و صنعت  و رشد شهر نشینی در جهان امروز ،نیاز ها نیز پیچیده شده اند .

شهر نشینی پدیده تازه ای نیست اما با پیچیدگی دنیای مدرن ، شهرنشینی نیز به شبکه ای از هزار توی پیچیده ای تبدیل شده است که روز به روز بر گستردگی و پیچیدگی آن افزوده می شود . از این روست که معمار بزرگی مثل لوگوربوزیه از خانه امروزی چنین تعبیری دارد ماشینی برای زندگی چرا که در زندگی شهرنشینی و در جهان صنعتی ماشین استعاره انسان مدرن و شهرنشین تبدیل شده است انسانی که نبض زندگیش را براساس نظام ماشین زندگی شهری تنظیم می کند و شتاب و سرعت و مهم تر از همه اینها زمان برجستگی و اهمیتی است صد چندان یافته  است .

امروزه در شهر های بزرگی مانند تهران که سیل بی رویه مهاجرت آن را به معادله ای هزار مجهول تبدیل کرده است ، مدام در درون خود پدیده ای تازه را ارائه می دهد پدیده هایی که نیاز انسان شهری و کلانشهرها را بر اورده می کند . اکنون در سراسر تهران مکان هایی به نام پانسیون رواج یافته است که خدمات خود را به قشر شهر نشین ارائه می کنند . پانسیون ها در جهان قدمت طولانی دارند و در کشورهای دیگر به نام هاستل و نام های دیگر معروفند . اما با این وجود و رشد این مکان ها در تهران علاوه بر مسئله مسکن استعاره ای از زندگی شهرنشینی بدل شده است .

در هر کلانشهری نسبت بیت روابط کار و امر تولید و تولید کننده مدام پدیده ای تازه ای را به وجود می آورد از این رو وجود پانسیون می تواند پاسخی به نیاز شهر نشینی و پایتخت نشین باشد .

در مقالات بعدی بیشتر به این موارد می پردازیم .