پانسیون ، اقامتگاه و خوابگاه چیست (بخش دوم)؟

امروزه شما می توانید با مراجعه به روزنامه و سایت خوابگاه یار به راحتی انواع این پانسیون ها را بیابید و از خدمات ارائه شده آنها آگاه شوید جایی که بیشتر مورد استفاده دانشجو ،کارمند و کار آموز قرار دارد . این پدیده جوابگوی مشکل مسکن قشرهای مختلف جامعه می باشد .

این پانسیون ها برای ورودشان مقرراتی دارند .مقرراتی دارند . مقرراتی که آنها ملزم به اجرایی آن هستند . یک پانسیون دار می گوید ( هر عضو یا ساکن دانشجو ، کارمند یا کارآموز با کارت شناسایی و ارائه معرفی از محل کار خود و پرداخت پول یک ماه و ودیعه ای در قبال سگونت یک ماه می توتند در آنجت ساکن شود .عدم ارائه یکی از این مدارک به منزله عدم سکونت است . این پانسیون ها در تقاط مختلف شهر تهران و با زیربناهای مختلف در طبقات مختلف پراکنده شده است .

تر دوره ای از رکود اقتصادی و رشد بی رویه شهرنشینی در جهان معماران و شهرسازان به فکر چاره ای افتادند مهم تر از همه آنها سبک شان به سبک بین المللی مشهور شد ، کسانی که مانند اندر روهه ، لوگوربوزیه و رایت طرح های را در کشورهای مختلفی از جهان ارائه کردند.

بیشتر انبوه سازی مسکن در کشوری مانند برزیل ب ابتکار لوکوبوزیه به وجود آند . این تمهید به روش نگاه به زندگی از دل شعار بیرون آند که می گفت کوچک زیباست .

این تعبیر شاید تعبیر ساده ای باشد اما کی از بنمایه های فکری بزرگترین معماران و شهر سازان جهان بود . این  ایده آنها را واداشت به سمت انبوه سازی بروند و در دل این انبوه سازی پانسیون و خانه ای خصوصی برای اجاره نیز متولد شد .

در کلان شهرهای که مشکل مسکن زیاد است و این مشکل هر روز هم بزرگتر می شود با کوچک سازی و انبوه سازی می توان بر مشکلات انسان شهر نشین فائق آمد . مشکلات که اکنون شهری مانند تهران با آن در گیر است . افزایش پانسیون و خوایگاه غیر دولتی در تهران امری عادی است .

بسیاری از این پانسیون ها تحت عنوان اینکه از سازمان گردشگری و اتحادیه هتلداری است زیر نظر اماکن تهران بزرگ مجوز گرفته اند و مشغول به فعالیت هستند  . اکنون این مکان ها به محل زندگی موقتی دانشجویان و کارمندان و کار آموزان تبدیل شده است و از این رو همین موقتی بودن می تواند شکل خاصی از رابطه و زندگی را تعریف کنند رابطه های موقتی که به دوستی و روابط اجتماعی مداومی نمی انجامد بسیار گسسته است و ازسوی دیگر در این مکان ها آدمها فقط از کنار یکدیگر می گذرند و روابط شان بسط نمی یابد و کم کم به رابطه انتزاعی می انجامد.

این رابطه انتزاعی محصول شرایط و نوع زندگی ساکنان این پانسیون هاست و خواه ناخواه ان تبعات زندگی شهرنشینی است و مدرن امروزی است . این نوع نگاه پول محور سبب شده است که ناهنجاری رفتاری در اینگونه مکان ها رو به افزایش باشد . در اکثر این پانسیون ها فرد ساکن نمی تواند میهمان دعوت کنند و در صورت ورود میهمان مبلغی را در قبال اقامتش پرداخت کنید