خبر نامه

 مجوز تاسیس پانسیون

 مجوز تاسیس پانسیون

 

 

مجوز تاسیس پانسیون موضوعی است که در این نوشته قصد داریم تمامی جزئیات مربوط به آن را بررسی نماییم. واژه پانسیون مترادف هایی همچون اقامتگاه، خوابگاه یا خوابگاه دانشجویی دارد که تمامی این واژگان به مواردی اشاره می کنند که نشانگر محلی برای اقامت موقت می باشد.


قوانین نانوشته زندگی خوابگاهی

قوانین نانوشته زندگی خوابگاهی

 


کیفیت خوابگاه ها در ایران

کیفیت خوابگاه ها در ایران

 

فارغ از تب و تاب قبولی در دانشگاه، گاه امری که هیجان قبولی را دوچندان می‌کند، نقل و انتقال به یک شهر دیگر برای تحصیل است. این مهاجرت در بدو امر ممکن است مهاجرت کوچکی به نظر برسد، اما در دل همین کوچکی مشکلات بزرگی نهفته است که هرکدام می‌تواند زمینه ساز بروز بسیاری از مشکلات دیگر و حتی بازگشت زودهنگام فرد به زادگاهش و ترک تحصیل باشد.