خبر نامه

اولین خوابگاه سوییتی دانشگاه تهران
اولین خوابگاه سوییتی دانشگاه تهران

اولین خوابگاه سوییتی دانشگاه تهران

مدیرکل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران از اتمام عملیات عمرانی اولین خوابگاه سوئیتی دانشگاه تهران خبر داد و گفت: در این خوابگاه هر دو دانشجو یک اتاق مجزا و هر ۴ نفر یک آشپزخانه و سرویس بهداشتی مجزا خواهند داشت.

صد درصد عملیات احداث اولین خوابگاه سوئیتی دانشگاه تهران با ظرفیت اسکان ۳۰۰ دانشجو به پایان رسیده است.

 هر دو دانشجو یک اتاق مجزا و هر ۴ نفر یک آشپزخانه و سرویس بهداشتی مجزا خواهند داشت.


زندگی در خوابگاه های تهران
زندگی در خوابگاه های تهران

زندگی در خوابگاه های تهران

زندگی خوابگاهی به نوعی توفیق اجباری است که اکثر دانشجویان و گاها غیر دانشجویان ملزم به تجربه آن هستند. زندگی در خوابگاه دانشجویی دارای جوانب و زوایای مختلفی است که آن را از زندگی در مکان های دیگر نظیر منزل شخصی و اجاره ای متمایز می کند.


زندگی دانشجویی در خوابگاه متاهلی
زندگی دانشجویی در خوابگاه متاهلی

زندگی دانشجویی در خوابگاه متاهلی 

خوابگاه دانشجویی متاهلی از آن سبک زندگی‌هایی است که هرکسی آن را تجربه نکرده و تنها باید دانشجو باشی و ازدواج کنی تا بدانی زندگی در این خوابگاه‌ها چه مزه‌ای است.