خبر نامه

نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز
نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز

نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز

یکی از مسائل مهمی که تقریبا در تمامی انواع اقامتگاه دخترانه در سرتاسر کشور صدق می کند، وجود ساعات مجاز برای ورود و خروج ساکنین می باشد. ساکنین خوابگاه و اقامتگاه دخترانه تنها مجاز به خارج شدن از خوابگاه در ساعت های مشخص و همچنین ورود به داخل اقامتگاه در ساعت های خاصی می باشند.


بزرگترین محدودیت‌ برای بازگشت به آموزش حضوری"خوابگاه‌" است
بزرگترین محدودیت‌ برای بازگشت به آموزش حضوری"خوابگاه‌" است

بزرگترین محدودیت‌ برای بازگشت به آموزش حضوری"خوابگاه‌" است

بازگشت حضوری کلاس‌ها منوط به دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا است و کلاس‌ها فعلا به صورت مجازی برگزار می‌شود.

یکی از بزرگترین محدودیت‌های ما در زمینه بازگشت به آموزش حضوری، مسئله خوابگاه است. چراکه ظرفیت خوابگاه‌های ما ۵ هزار تا ۵۵۰۰ نفر بود ولی به دلیل رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، این عدد به ۲ هزار تا ۲۵۰۰ نفر کاهش پیدا کرد.


تعیین کلاس های این ترم دانشجویان خوابگاهی
تعیین کلاس های این ترم دانشجویان خوابگاهی

تعیین کلاس های این ترم دانشجویان خوابگاهی 

از زمان همه گیر شدن ویروس کووید_19، این ویروس با تمام توان خود به جنگ زندگی معمولی مردم رفته است. از تعطیلی بخش ها و صنف های مختلف گرفته تا مجازی شدن کلاس های مدرسه و دانشگاه نیز از ترکش های این ویروس بی بهره نمانده اند.