خبر نامه

 ایمن سازی خوابگاه های دانشجویی
طرح ایمن سازی خوابگاه های دانشجویی

طرح سراسری ایمن سازی اماکن دانشجویی شامل، خوابگاه ها، سلف سرویس دانشگاه فنی و حرفه ای اجرایی می شود.

دانشگاه فنی و حرفه ای در بخشنامه ای از دانشکده و آموزشکده های این دانشگاه خواست که نسبت به ایمن سازی اماکن دانشجویی از قبیل خوابگاه ها، سلف سرویس و اماکن دانشجویی اقدام کنند که بخش هایی از آن به شرح زیر است :


خوابگاه‌های متاهلی تهران
افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به بازسازی و فعال شدن دو بلوک خوابگاه متأهلین این دانشگاه اظهار کرد: با بازسازی این خوابگاه‌ها،‌ ظرفیت خوابگاه‌های متاهلی ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌یابد.


خوابگاه های تهران
بستن خوابگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

محمد سبحان الهی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه ایرنا اظهار داشت: اینکه ادعا می شود، در خوابگاه دانشگاه خوارزمی به روی دانشجویان بسته شده، فاقد اعتبار و صحت بوده و تکذیب می کنم.
وی گفت: مباحثی در مورد تعمیرات خوابگاه مذکور اعم از سم پاشی و غیره در زمان تعطیلات مطرح بود که پس از بررسی اکنون منتفی شد.
رییس دانشگاه خوارزمی افزود: تصمیم گیری شده تا دانشجویانی که اکنون در خوابگاه هستند به خوابگاه دیگری منتقل بشوند.