خبر نامه

خوابگاه دانشگاه شهید چمران اهواز
خوابگاه دانشگاه شهید چمران اهواز

شرایط بد در خوابگاه های اهواز 


خوابگاه‌
برنامه وزارت علوم برای نوسازی و تعمیر خوابگاه‌های ملکی

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از دانشگاه ها خواست تا ۲۵ خرداد ۹۶ خوابگاه های ملکی که نیازمند تعمیر و تجهیز هستند را به صندوق معرفی کنند.


خوابگاه یار
نمایش بازدید روزانه ، هفتکی و ماهانه در سایت خوابگاه یار

نمایش بازدید روزانه ، هفتگی و ماهانه به سایت خوابگاه یار افزوده شد 

شما میتوانید در سایت وارد شوید و در حساب کاربری خود بازدید از خوابگاه خودتون ببینید 


خبر نامه | Page 24 | خوابگاه یار

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.