خبر نامه

خوابگاه در تهران
استانداردهای طراحی خوابگاه دانشجویی

معماری خوابگاه دانشجویی
فضا های مورد نیاز جهت خوابگاه دانشجویی
۱) سالن ورودی
۲) اتاق نگهبان
۳)موتور خانه
۴)اتاق جهت سکونت دانشجویان
۵)نمازخانه مرکزی
۶)کتاب خانه مرکزی
...


خوابگاه
۴۰ درصد از دانشجویان در خوابگاه ها اسکان دارند

جام جم آنلاین: معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان کشورگفت: تنها ۴۰ درصد از دانشجویان در خوابگاه های...


هتل پانسیون چیست ؟
هتل پانسیون چیست ؟

زندگی امروز مدام در حال تغییر و تحول است و به تبع آن انسان شهرنشین نیز روابط و شکل زندگیش تغییر کرده است. انسان جامعه امروز قبل از آن که در جهان تکنولوژی قرار بگیرد نیازهای ساده ای داشت و یکی از نیازهای ساده او، تهیه مسکن بود. مکانی که به نظر معماران جایی برای زندگی و در نزدیکی محل کار او قرار داشت و این مکان اهمیت بسیار یافته بود. اما با ورود تکنولوژی و صنعت و رشد شهر نشینی در جهان امروز، نیازهای انسان نیز پیچیده شده اند.