خبر نامه

 خوابگاه‌های خودگردان استان تهران
میزان شهریه خوابگاه‌های خودگردان استان تهران مشخص شد

معاون دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به جلسه‌ای که با حضور روسای مناطق 9گانه تهران و مسئولین صندوق رفاه دانشجویان برای تعیین شهریه خوابگاه‌های خودگردان برگزار شد،گفت: کف و سقف شهریه خوابگاه‌های خودگردان در استان تهران ماهانه 300 تا 600 هزار تومان است.