ثبت خوابگاه

برای ثبت خوابگاه یا پانسیون حتما باید در سایت ثبت نام کنید 

اگر در هنگام ایجاد معرفی خوابگاه خود مشکلی داشتید می توانید با شماره 09120756194 تماس بگیرید  ایمیل info@khabgahyar.com

لطفا هنگام وارد کردن فیلد های عددی(ظرفیت خوابگاه ٬ قیمت ٬ شماره تماس و ...) از صفحه کلید انگلیسی استفاده کنید 


عادی

سه ماهه عادی نمایش آگهی به صورت عادی

50000
تومان
سه ماهه

 • نمایش در صفحه اول
 • نمایش در صدر جستجو
 • نمایش شماره تماس
 • امکان رزرو آنلاین

شش ماهه عادی نمایش آگهی به صورت عادی

100000
تومان
شش ماهه

 • نمایش در صفحه اول
 • نمایش در صدر جستجو
 • نمایش شماره تماس
 • امکان رزرو آنلاین

یک ساله عادی نمایش آگهی به صورت عادی

200000
تومان
یک ساله

 • نمایش در صفحه اول
 • نمایش در صدر جستجو
 • نمایش شماره تماس
 • امکان رزرو آنلاین

یک ماهه عادی نمایش آگهی به صورت عادی

20000
تومان
یک ماهه

 • نمایش در صفحه اول
 • نمایش در صدر جستجو
 • نمایش شماره تماس
 • امکان رزرو آنلاین

ویژه

سه ماهه ویژه نمایش آگهی به صورت ویژه

0
تومان
سه ماهه

 • نمایش در صفحه اول
 • نمایش در صدر جستجو
 • نمایش شماره تماس
 • امکان رزرو آنلاین

یک ماهه فوق ویژه نمایش آگهی به صورت ویژه

200000
تومان
یک ماهه

 • نمایش در صفحه اول
 • نمایش در صدر جستجو
 • نمایش شماره تماس
 • امکان رزرو آنلاین

یک ساله ویژه نمایش آگهی به صورت ویژه

1200000
تومان
یک ساله

 • نمایش در صفحه اول
 • نمایش در صدر جستجو
 • نمایش شماره تماس
 • امکان رزرو آنلاین

هدر سایت نمایش آگهی به صورت ویژه

100000
تومان
یک ماهه

 • نمایش در صفحه اول
 • نمایش در صدر جستجو
 • نمایش شماره تماس
 • امکان رزرو آنلاین