خبر نامه

زندگی در خوابگاه های تهران
زندگی در خوابگاه های تهران

زندگی در خوابگاه های تهران

زندگی خوابگاهی به نوعی توفیق اجباری است که اکثر دانشجویان و گاها غیر دانشجویان ملزم به تجربه آن هستند. زندگی در خوابگاه دانشجویی دارای جوانب و زوایای مختلفی است که آن را از زندگی در مکان های دیگر نظیر منزل شخصی و اجاره ای متمایز می کند.


زندگی دانشجویی در خوابگاه متاهلی
زندگی دانشجویی در خوابگاه متاهلی

زندگی دانشجویی در خوابگاه متاهلی 

خوابگاه دانشجویی متاهلی از آن سبک زندگی‌هایی است که هرکسی آن را تجربه نکرده و تنها باید دانشجو باشی و ازدواج کنی تا بدانی زندگی در این خوابگاه‌ها چه مزه‌ای است.


نحوه بازگشایی دانشگاه ها و خوابگاه ها
نحوه بازگشایی دانشگاه ها و خوابگاه ها

نحوه بازگشایی دانشگاه ها و خوابگاه ها 

در ترم تحصیلی جاری برنامه‌ای در خصوص حضور دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه وجود ندارد و کلاس‌های این دانشجویان به صورت مجازی ادامه پیدا می‌کند، نحوه حضور دانشجویان این مقطع در خوابگاه در ترم آینده نیز باتوجه به شرایط تصمیم‌گیری انجام می‌شود.

 باتوجه به تصمیم‌گیری مجموعه دانشگاه‌ بازگشایی دانشگاه‌ها با دانشجویان مقطع دکترای تخصصی آغاز می‌شود، یعنی در مرحله اول از تاریخ هشت آبان کلاس‌های دانشجویان دکترای تخصصی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.


بزرگ‌ترین معضل پیش‌روی بازگشایی دانشگاه‌ها چیست؟
بزرگ‌ترین معضل پیش‌روی بازگشایی دانشگاه‌ها چیست؟

بزرگ‌ترین معضل پیش‌روی بازگشایی دانشگاه‌ها چیست؟

 

بزرگ‌ترین معضل پیش‌رو در بازگشایی دانشگاه‌ها نحوه استفاده از فضای خوابگاه‌های دانشجویی است، در صورت بازگشایی کامل دانشگاه و حضور دانشجویان مقطع کارشناسی به دلیل بالا بودن تعداد این دانشجویان، استفاده از فضای خوابگاه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی با مشکل روبرو می‌شود.