خبر نامه

امیکرون جلوی بازگشایی دانشگاه ها رو میگیره یا نه ؟
امیکرون جلوی بازگشایی دانشگاه ها رو میگیره یا نه ؟

امیکرون جلوی بازگشایی دانشگاه ها رو میگیره یا نه ؟

همزمان با اعلام برنامه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در زمینه بازگشت به آموزش حضوری دانشجویان از نیم سال دوم تحصیلی، نقشه شهرهای کشور از نظر شیوع سویه جدید کرونا ویروس(اُمیکرون) تغییر رنگ داد و شهرهای نارنجی و بعضا قرمز آژیر خطر شیوع سویه جدید را به صدا در آوردند.