خبر نامه

بزرگترین محدودیت‌ برای بازگشت به آموزش حضوری"خوابگاه‌" است
بزرگترین محدودیت‌ برای بازگشت به آموزش حضوری"خوابگاه‌" است

بزرگترین محدودیت‌ برای بازگشت به آموزش حضوری"خوابگاه‌" است

بازگشت حضوری کلاس‌ها منوط به دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا است و کلاس‌ها فعلا به صورت مجازی برگزار می‌شود.

یکی از بزرگترین محدودیت‌های ما در زمینه بازگشت به آموزش حضوری، مسئله خوابگاه است. چراکه ظرفیت خوابگاه‌های ما ۵ هزار تا ۵۵۰۰ نفر بود ولی به دلیل رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، این عدد به ۲ هزار تا ۲۵۰۰ نفر کاهش پیدا کرد.