خبر نامه

پارکینگ خوابگاه چقدر اهمیت دارد
پارکینگ خوابگاه چقدر اهمیت دارد

پارکینگ خوابگاه چقدر اهمیت دارد 

ساکنین خوابگاه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی با یک مشکل عمومی به نام کمبود پارکینگ دست و پنجه نرم می کنند. متاسفانه در زمان طراحی خوابگاه دانشجویی پسرانه و دخترانه، یکی از مواردی که خیلی کم به آن توجه می شود، در نظر گرفتن فضایی برای اتومبیل ساکنین است.