خبر نامه

قوانین نانوشته زندگی خوابگاهی

قوانین نانوشته زندگی خوابگاهی

 


کیفیت خوابگاه ها در ایران

کیفیت خوابگاه ها در ایران

 

فارغ از تب و تاب قبولی در دانشگاه، گاه امری که هیجان قبولی را دوچندان می‌کند، نقل و انتقال به یک شهر دیگر برای تحصیل است. این مهاجرت در بدو امر ممکن است مهاجرت کوچکی به نظر برسد، اما در دل همین کوچکی مشکلات بزرگی نهفته است که هرکدام می‌تواند زمینه ساز بروز بسیاری از مشکلات دیگر و حتی بازگشت زودهنگام فرد به زادگاهش و ترک تحصیل باشد.

 


خوابگاه های دانشجویی در ایران

بسیار پیش امده است که دانشجویان بعد از قبولی در دانشگاه های خوب در سراسر ایران با مشکل خوابگاه مواجع میشوند که انها را درچار تردید میکند و باعث میشود که از سفر به شهر های دیگر خودداری کنند و زحماتشان در سال های تحصیل بیهوده شود و باعث میشود که بسیاری از دانشجویان ، دانشگاه مناسبی را برای تحصیل انتخاب نکنند.                                                                                  &n