خبر نامه

مزایا خوابگاه ها

مزایا خوابگاه ها

 

در وبلاگ های قبلی درباره بهترین خوابگاه های تهران و قوانین نانوشته خوابگاه ها حرف زدیم اما در این مقاله میخواهیم درباره شرایط خوب و مفیدی که خوابگاه ها دارند و انتخابات دانشجویان با توجه به شرایطی که دارند و میتوانند آنهارا در انتخابات بهتر کمک کند صحبت کنیم.


قوانین نانوشته زندگی خوابگاهی

قوانین نانوشته زندگی خوابگاهی