header background
khabgahyar

محیطی راحت برای جستجو و انتخاب خوابگاه

برترین خوابگاه های دخترانه

مشاهده همه
ویژه
خابگاه دخترانه نیلماه

خابگاه دخترانه نیلماه

موقعیت : تهران از: 0 / ماهانه
تخت
12
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
ویژه
خوابگاه ماندانا

خوابگاه ماندانا

موقعیت : تهران از: 0 / ماهانه
تخت
5
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
ویژه
خوابگاه دخترانه پروین اعتصامی

خوابگاه دخترانه پروین اعتصامی

موقعیت : تهران از: 0 / ماهانه
تخت
20
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
ویژه
خوابگاه دخترانه پینار

خوابگاه دخترانه پینار

موقعیت : تهران از: 3,900,000 / ماهانه
تخت
6
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
ویژه
خوابگاه دانشجویی نوژین(VIP)

خوابگاه دانشجویی نوژین(VIP)

موقعیت : کرج از: 0 / ماهانه
تخت
43
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
ویژه
دخترانه شهید باکری

دخترانه شهید باکری

موقعیت : تهران از: 3,250,000 / ماهانه
تخت
41
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
ویژه
دخترانه روشن

دخترانه روشن

موقعیت : تهران از: 3,700,000 / ماهانه
تخت
17
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
ویژه
والعصر

والعصر

موقعیت : تهران از: 3,250,000 / ماهانه
تخت
57
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
 
 
 

برترین خوابگاه های پسرانه

مشاهده همه
ویژه
البرز

البرز

موقعیت : کرج از: 0 / ماهانه
تخت
40
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
ویژه
آهیر

آهیر

موقعیت : تهران از: 2,700,000 / ماهانه
تخت
6
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
ویژه

البرز

موقعیت : کرج از: 0 / ماهانه
تخت
40
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
ویژه
اقامتگاه سالار

اقامتگاه سالار

موقعیت : تهران از: 2,100,000 / ماهانه
تخت
35
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
ویژه
اقامتگاه ویلا

اقامتگاه ویلا

موقعیت : تهران از: 2,500,000 / ماهانه
تخت
35
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
ویژه
پسرانه پرچم

پسرانه پرچم

موقعیت : تهران از: 2,800,000 / ماهانه
تخت
24
ظرفیت
-
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه