امکانات خوابگاهی

ارائه امکانات خوابگاهی به دانشجویان بدهکار ممنوع شد

اداره امور خوابگاه های دانشگاه تهران اعلام کرد: براساس بخشنامه صندوق رفاه وزارت علوم امکان استفاده از خوابگاه دانشجویی برای ترم بعد نخواهد بود، مگر اینکه بدهی خوابگاه ترم قبل پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره خوابگاه های دانشگاه تهران در اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ خوابگاههای دانشگاه تهران ویژه دانشجویان دختر و پسر اعلام کرد.

براساس بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، هزینه خوابگاه برای هر نیمسال تا مدت ۹۰ روز مشمول ۱۰ درصد تخفیف خواهد بود (تا تاریخ ۱۵اردیبهشت ۱۳۹۷).

از روز ۹۱ تا پایان ترم تحصیلی تخفیف حذف و هزینه خوابگاه به صورت ((نقدی بدون تخیف)) محاسبه خواهد شد. (۱۵تیر۱۳۹۷). درصورت عدم پرداخت تا پایان ترم تحصیلی هزینه خوابگاه مشمول جریمه دیرکرد (اصل +جریمه) خواهد شد.

همچنین امکان استفاده از خوابگاه دانشجویی برای ترم بعد نخواهد بود مگر اینکه بدهی خوابگاه (اصل +جریمه) ترم قبل پرداخت شود.

 با عنایت به موارد فوق، آخرین مهلت پرداخت هزینه ترم جاری (مهر ۹۶) ۱۰بهمن ۱۳۹۶است. در صورت عدم پرداخت؛ تمدید خوابگاه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ (بهمن ۹۶) امکان پذیر نخواهد بود.