خوابگاه‌

برنامه وزارت علوم برای نوسازی و تعمیر خوابگاه‌های ملکی

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از دانشگاه ها خواست تا ۲۵ خرداد ۹۶ خوابگاه های ملکی که نیازمند تعمیر و تجهیز هستند را به صندوق معرفی کنند.

 صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از دانشگاه ها در خواست کرد با توجه به فرارسیدن ایام تعطیلات تابستانی و ضرورت تعمیر و ارتقاء سطح خوابگاه ها ی دانشجویی، خوابگاه های ملکی که نیازمند تعمیر و تجهز هستند را تا ۲۵ خرداد ۹۶ به صندوق رفاه دانشجویان اعلام کنند.

براساس این گزارش، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، قصد دارد، خوابگاه‌های رتبه‌های ۳ و ۴ را به رتبه‌های پایین‌تر ارتقاء دهد و مصوبه هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان نیز در این زمینه تصویب شده و تا پایان سال جاری خوابگاه های مذکور نوسازی و کیفی‌سازی خواهد شد.

در حال حاضر حدود ۲۰۰ خوابگاه با رتبه‌های ۳ و ۴ در وزارت علوم وجود دارد که تا پایان سال، این خوابگاه‌ها به رتبه‌های پایین‌تر ارتقاء پیدا خواهند کرد.

همچنین ۶۴ خوابگاه رتبه ۵ در این دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم وجود داشت که تمامی این خوابگاه‌ها در سال ۹۵ ارتقا پیدا کردند.

منبع خبر مهر