ایلیا

ایلیا

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
0
ظرفیت
0
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه

خوابگاه مهستان

موقعیت : رشت از: / ماهانه
تخت
4
ظرفیت
0
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
بهمنش شعبه 4

بهمنش شعبه 4

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
14
ظرفیت
72
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
آرژانتین

آرژانتین

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
5
ظرفیت
25
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
ستاره ونک

ستاره ونک

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
0
ظرفیت
0
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
خوابگاه پسرانه (دانشجویی کارمندی)

خوابگاه پسرانه (دانشجویی کارمندی)

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
0
ظرفیت
50
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
البرز

البرز

موقعیت : کرج از: / ماهانه
تخت
40
ظرفیت
80
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
پانسيون و خوابگاه دخترانه فائزه

پانسيون و خوابگاه دخترانه فائزه

موقعیت : کرج از: / ماهانه
تخت
10
ظرفیت
40
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
خوابگاه ماندانا

خوابگاه ماندانا

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
5
ظرفیت
30
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه

شهید احمدی روشن

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
16
ظرفیت
50
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
خوابگاه پسرانه رودکی (نواب)

خوابگاه پسرانه رودکی (نواب)

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
9
ظرفیت
45
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
خوابگاه دخترانه پروین اعتصامی

خوابگاه دخترانه پروین اعتصامی

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
20
ظرفیت
70
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
اطلس

اطلس

موقعیت : تبريز از: / ماهانه
تخت
35
ظرفیت
150
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
خوابگاه دخترانه پینار

خوابگاه دخترانه پینار

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
6
ظرفیت
25
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
خوابگاه پسرانه آسمان

خوابگاه پسرانه آسمان

موقعیت : تهران از: 2,500,000 / ماهانه
تخت
30
ظرفیت
50
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11