نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز

نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز

نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز

یکی از مسائل مهمی که تقریبا در تمامی انواع اقامتگاه دخترانه در سرتاسر کشور صدق می کند، وجود ساعات مجاز برای ورود و خروج ساکنین می باشد. ساکنین خوابگاه و اقامتگاه دخترانه تنها مجاز به خارج شدن از خوابگاه در ساعت های مشخص و همچنین ورود به داخل اقامتگاه در ساعت های خاصی می باشند.

به عبارت دیگر برای ورود و خروج دانشجویان از اقامتگاه دانشجویی از طرف مسئولین امور خوابگاه ها در هر دانشگاه، ساعت های مشخصی تعین می گردد. این مساله دلایل مختلف دارد که از جمله آنها می توان به تامین امنیت ساکنین داخل خوابگاه، تامین امنیت ساکنین اقامتگاه در خارج اقامتگاه دخترانه و همچنین اطمینان از رعایت قوانین خوابگاه از طرف ساکنین اشاره کرد.

ساعت مجاز برای خروج از اقامتگاه دخترانه


در اقامتگاه دخترانه ساعت های مشخصی برای خروج از اقامتگاه تعیین می گردد. این ساعت ها بر اساس فصل و همچنین قوانین دانشگاه های مختلفی که خوابگاه و اقامتگاه دانشجویی مربوطه زیر نظر آنها قرار دارد، متفاوت است. فصول مختلف بر اساس ساعت تاریک شدن هوا می توانند بر ساعت مجاز خروج از اقامتگاه تاثیرگذار باشند. بطور مثال در فصل تابستان که هوا دیر تاریک می شود معمولا ساعت مجاز برای خروج از اقامتگاه دخترانه تهران به جلو کشیده می شود. به این معنی که ساکنین اقامتگاه یا خوابگاه اجازه دارند که در این فصل ساعت های بیشتری را در خارج از اقامتگاه بگذرانند. از طرفی دیگر در فصول نیمسال دوم سال که هوا زود تاریک می شود این ساعت به عقب کشیده شده و ساکنین اقامتگاه دخترانه تهران باید زودتر به اقامتگاه برگردند. 

 

شرایطی که خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز را امکان پذیر می کند


در بخش های قبلی مفصلا به این مثاله پرداختیم که تمامی خوابگاه ها تنها در ساعت های مشخصی اجازه رفت و آمد را برای ساکنین خود صادر می کنند. با اینکه این یک قانون حتمی و همه گیر است اما اجرای آن گاهی و تحت شرایط خاصی مختل می شود. شرایطی که می توانند رفت و آمد و خروج از خوابگاه در تهران و سایر شهرها را در ساعات غیر مجاز را به طور موقت مختل کنند، عبارتند از:

- داشتن بلیط اتوبوس، هواپیما و یا قطار برای شهرستان های دیگر: در چنین شرایطی فرد ملزم به ارائه بلیط معتبر به مسئول خوابگاه یا حراست دانشگاه می باشد.

- بروز بیماری برای یکی از ساکنین و خروج از اقامتگاه به منظور مراجعه به درمانگاه: زمانی که یکی از ساکنین اقامتگاه دانشجویی دچار بیماری می شود می بایست در صورت امکان از طریق اورژانس برای خروج از اقامتگاه اقدام کند. در غیر این صورت ارائه برگه صادر شده معتبر از طرف پزشک یا بیمارستان ضروری می باشد. 

- همراهی با یکی از اعضای درجه اول خانواده نظیر پدر، مادر و یا همسر: زمانی به ساکنین اقامتگاه دخترانه اجازه خروج در ساعات غیر مجاز همراه با یکی از اعضای درجه اول خانواده را می دهند که این نسبت از طریق ارائه کارت شناسایی معتبر تایید گردد. 

- شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی خاص: هر کارگاه یا دوره ای نمی تواند مجوز ورود و خروج در ساعات غیر مجاز را برای ساکنین خوابگاه و پانسیون فراهم کند. این امر تنها زمانی امکان پذیر است که کارگاه یا دوره مذکور از طرف اساتید دانشگاه تایید گردد.

- بروز مشکل برای یکی از اعضای خانواده و نیاز به مراجعت به منزل: خروج ساکنین از اقامتگاه دانشجویی در ساعات غیر مجاز به منظور عزیمت به منزل تنها با تماس معتبر و تایید شده از طرف اعضای خانواده فرد امکان پذیر می باشد. 

 

شما در خوابگاه یار میتوانید بهترین خوابگاه ها رو در سراسر ایران با شرایط محیطی و شغلی مختلف مشاهده کنید و با توجه به شرایط خود بهترین انتخاب را داشته باشید.

www.khabgahyar.com

مطالب مرتبط:

زندگی دانشجویی در خوابگاه متاهلی 

مزیت های خوابگاه نسبت به خانه ی اجاره ای 

زندگی در خوابگاه های تهران